Nasib Terumbu Karang di Dunia yang Semakin Panas

12 Checklist Diplomasi Perdamaian Indonesia
April 13, 2023
Takeaways from the G7 Hiroshima Summit
May 30, 2023

Dewasa ini, seluruh dunia resah mengenai bahaya perubahan iklim serta dampaknya terhadap kehidupan di Bumi. Dari segala mara bahaya yang menanti apabila Bumi semakin memanas, salah satu dampak yang perlu kita ketahui adalah ancaman perubahan iklim terhadap terumbu karang, dimana sebagai salah satu kekayaan alam kit

Melalui video ini, Dr. Dino Patti Djalal menyampaikan 1 data dari sekian banyaknya dampak dari perubahan iklim yang menanti kita apabila kita tidak bertindak SEKARANG.